Studie i idrettspsykologi

Høgskolen i Bergen tar i januar 2014 opp nye studenter til studiet i Idrettspsykologi. Studiet henvender seg til aktive idrettsutøvere og trenere/ledere og gir studiekompetanse. Studiet er 100% nettbasert.

Studiet idrettpsykologi vender seg til idrettsutøvere, trenere og kroppsøvingslærere som ønsker kunnskap innen idrettspsykologi.

Studiet gir en grunnleggende innføring i idrettspsykologisk teori knyttet til det frivillige idrett og kroppsøvingsfaget i skolen. I studiet inngår diskusjoner på nett og arbeid med oppgaver.

Sentrale emner i studiet er motivasjon/mestring, konkurransepsykologi, persepsjon, emosjoner/mental trening, gruppepsykologi og læring avbevegelser (motorisk læring).

Studiet gir 15 studiepoeng, og går over et halvt år.

Søknadsfrist: 15. november

Les mer om studiet