Studiet idrettpsykologi vender seg til idrettsutøvere, trenere og kroppsøvingslærere som ønsker kunnskap innen idrettspsykologi.

Studiet gir en grunnleggende innføring i idrettspsykologisk teori knyttet til det frivillige idrett og kroppsøvingsfaget i skolen. I studiet inngår diskusjoner på nett og arbeid med oppgaver.

Sentrale emner i studiet er motivasjon/mestring, konkurransepsykologi, persepsjon, emosjoner/mental trening, gruppepsykologi og læring avbevegelser (motorisk læring).

Studiet gir 15 studiepoeng, og går over et halvt år.

Søknadsfrist: 15. november

Les mer om studiet

Skrevet av NSSF den 31. okt 2013