For informasjon, fullstendig program og link til påmeldingsskjema, klikk her.

Merk at blant bidragsyterne har Marit Bjørgen og Finn Skårderud!
Hovedtema i år er «Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø. Betydningen av motivasjon, fellesskap og balanse».

Innleggene vil gi kunnskap om hvordan motivasjon, fellesskap og balanse har betydning for hvordan unge idrettsutøvere opplever – og kan forebygge – prestasjonsstress, og hvordan alle som jobber med unge utøvere kan være til støtte.
Slik kunnskap mener Sunn Idrett kan bidra til å holde utøvere friske, som er vår visjon.

Hoveddelen av fagdagen vil bestå av felles seanser, men det vil også være én del med diskusjon. 

Vi gleder oss til å presentere dyktige foredragsholdere og delta i viktige diskusjoner.

Spre informasjonen i ditt nettverk – og vel møtt!

 

Skrevet av NSSF den 23. apr 2018