Samarbeidet er en videreføring av det treårige forskningsprosjektet ”Idrett, helse, kropp og prestasjon” ved Senter for idrettsskadeforskning og Norges idrettshøgskole. Forskningsprosjektet, som også er ett av syv delprosjekter i Sunn Jenteidrett, har som mål å forebygge spiseforstyrrelser blant unge utøvere.

Samarbeidet går ut på at Sunn Jenteidrett besøker 1. klassingene i høstsemesteret og holder et totimers casebasert foredrag hvor det legges opp til dialog og oppgaveløsing. Elevene får også mulighet til å delta på matlagingskurs. I 2. semester holdes det fordrag om mental trening, prestasjonsutvikling og selvfølelse som også er viktige faktorer for å forebygge spiseforstyrrelser.

– Målet vårt er å spre kunnskap om idrettsernæring til unge utøvere, og da er særlig elever ved ski- og toppidrettsgymnasene en viktig målgruppe. Foredragene vi holder er for både jenter og gutter. På sikt håper vi at utvide samarbeidet til å gjelde alle de 16 ski- og toppidrettsgymnasene i Norge, sier Kristin Brinchmann Lundestad, ernæringsfysiolog og prosjektleder i Sunn Jenteidrett.

Skolene som er med på samarbeidet er Wang Oslo, Meråker vgs, NTG Geilo, Hovden skigymnas, Wang Stavanger, NTG Tromsø, Sirdal vgs, Wang Tønsberg, Wang Fredrikstad, Nordreisa vgs og NTG Lillehammer.

Sunn Jenteidrett har allerede holdt foredrag for elevene på Wang Oslo og Meråker vgs.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra skolene og elvene har vært veldig bra. Alle er positive til opplegget og ser viktigheten av å samarbeide med Sunn Jenteidrett. Dessuten er disse fordragene helt gratis for alle, forteller Brinchmann Lundestad.

 

Skrevet av NSSF den 31. jan 2013