Team Innhered Skiskyting søker i utgangspunktet hovedtrener i et 3-årig engasjement med mulighet til forlengelse. Jobben vil hovedsakelig bestå av å være trener for Team Innherred Skiskyting, og ansvar for det sportslige og faglige tilbudet for skiskytterelever ved Steinkjer videregående skole.

Nærmere arbeidsbeskrivelse vil bli avtalt etter kontraktsinngåelse, men følgende oppgaver vil være sentrale:

1. Være hovedansvarlig for det sportslige opplegget for juniorene i Team Innherred Skiskyting.

2. Arrangere jevnlige trenermøter med klubbtrenere for å sikre at alle utøverne i teamet får helhetlig og personlig oppfølging av trener, samt sikre kompetanseflyt ut i klubbene.

3. Bidra i det sportslige apparatet i forbindelse med nasjonale renn.

 

Ønskede kvalifikasjoner: Idrettsfaglig utdanning med bakgrunn som trener i skiskyting. Du må kunne arbeide både selvstendig og i team. I tillegg vil evnen til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner være viktig. Du bør ha sansen for nyskaping og utvikling av et toppidrettsmiljø. Det er ønskelig med praktisk-, pedagogisk utdanning/erfaring.

Arbeidssted vil i hovedsak være Steinkjer videregående skole. Godtgjøring etter avtale. Ønsket ansettelsesdato fra 01.08.2017. Søknad med CV sendes Trine Wohlen, leder i styringsgruppen for teamet, på epost; trine.wohlen@vinmonopolet.no

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte utviklingsleder Steinkjer videregående skole

– Pål Wærum, telefon 901 63 534 eller

– Trine Wohlen, telefon 915 67 199.

 

Søknadsfrist er 11. juni 2017.

 

Skrevet av NSSF den 07. jun 2017