Team Innherred skiskyting er et treningssamarbeid for junior- og seniorskiskyttere fra klubbene Innherredsregionen i Nord-Trøndelag og Steinkjer videregående skole. Hovedmålet for Team Innherred skiskyting er å etablere et koordinert juniortilbud for ca. 20 utøvere med god treningskultur og utvikle gode seniorløpere.

Engasjementet er i første omgang knyttet til et 3-årig samarbeidsprosjekt i Team Innherred skiskyting.

Jobben vil hovedsakelig bestå av å være trener for Team Innherred skiskyting og ha ansvaret for det sportslige og faglige tilbudet for skiskytterelever ved Steinkjer videregående.

Nærmere arbeidsbeskrivelse vil bli avtalt etter kontraktsinngåelse, men følgende oppgaver vil være sentrale:

  • Være hovedansvarlig for det sportslige opplegget for juniorene i Team Innherred Skiskyting.
  • Arrangere jevnlige trenermøter med klubbtrenere for å sikre at alle utøverne i Teamet får helhetlig og personlig oppfølging av trener, samt sikre kompetanseflyt ut i miljøene
  • Ha en koordinerende rolle i forhold til tilbudet utøverne får fra klubber, vgs skole og NT Skiskytterkrets.
  • Være en bidragsyter i det sportslige apparatet i norgescup og NM/NMjr.

Ønskede kvalifikasjoner: Idrettsfaglig utdanning, bakgrunn som trener i skiskyting. Du må kunne arbeide både selvstendig og i team. I tillegg vil evnen til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner være viktig. Du bør ha sansen for nyskaping, utvikling og utfordringer i tillegg til stort engasjement for å utvikling av toppidrettsmiljø.
Fordel med praktisk-, pedagogisk utdanning/erfaring.

Arbeidssted vil være på Steinkjer

Godtgjøring etter avtale.

Ønsket ansettelsesdato fra 01.08.2014

Søknad med cv sendes på epost til Per Arne Røstad per.arne.rostad@kvaerner.com innen 15.6.2014

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte Per Arne Røstad på tlf. 97 77 51 99 eller på e-post per.arne.rostad@kvaerner.com

Skrevet av NSSF den 04. jun 2014