Team Statkraft Innlandet: Hanne G. Thoresen

Team Statkraft Midt-Norge: Rune Åland

Team Statkraft Oslofjord: Jon Kristian Svaland

Se mer informasjon om den nye Team Statkraft modellen

Skrevet av NSSF den 08. mai 2015