Teamavtale

Til informasjon: Det vil komme en revidert versjon på avtalemal for kommersielle team over sommeren. Avtalemalen legges ut på www.skiskyting.no, når den er godkjent.