Det er spesielt strenge regler for å få med seg våpen til USA og vi er derfor nødt til å søke om tillatelse til dette tidlig. Vår utfordring er at uttaket ikke er klart før 23. januar men fristen for å søke tillatelse er 15. desember og vi har ikke fått utsatt denne fristen. Vi ber derfor alle utøvere som mener de er aktuelle for ungdoms og junior-VM fylle inn Annex C (eksempelutfylling fra arrangøren også vedlagt) innen 15. desember og sende ferdig signert til harri@skiskyting.no. Skriv 1000 skudd på antall skudd som skal med. Skriv «Dokumenter Junior-VM» som emne og i tillegg til vedlegg skriv fullt navn, passnummer, utstedt (sted) og fødselsdato i e-post-teksten. Vi sletter e-postene fortløpende etter å ha lagret dataene, sletter det vi ikke trenger etter 23. januar og sletter alt etter 3. mars.

Det er ikke mulig for oss å få dispensasjon fra dette kravet og vi er dermed nødt til å innhente denne informasjonen før 15. desember for å være innenfor arrangørens og myndighetene i USA sine tidsfrister for registrering av våpen. Blir man uttatt til ungdoms- eller junior-VM men ikke har registrert pass og våpennummer innen 15. desember får man ikke mulighet til å delta.

Vi minner samtidig om kravet om godkjent helseattest, at utøver har gjennomført renutover.no sitt e-læringskurs, at utøver har pass som har gyldig varighet i minst 6 måneder etter 3. mars (hjemkomstdato), samt godkjent Europeisk våpenpass.

Ønsker alle lykke til i første av tre uttakshelger på Lygna!

Harri Luchsinger

Tlf 97899716

Disse dokumentene skal altså ikke sendes tobacco & alcohol i USA men til harri@skiskyting.no som videresender samlet for Norge til arrangør i Soldier Hollow

renutover.no

Skrevet av harri.luchsinger@skiskyting.no den 13. des 2021