Tildeling av arrangører samt hovedterminliste vil offentliggjøres så snart styrevedtakene er gjort.

Skrevet av NSSF den 22. apr 2014