Ting / vårmøte 2018

NSSFs 20. ordinære ting og vårmøte ble avholdt 1.-3.juni 2018. Vi ønsker din tilbakemelding fra helgen, samt her kan du finne alle presentasjoner fra fellesdelen.

Vi ønsker din tilbakemelding ifm tinget / vårmøte 2018.

KLIKK HER FOR LINK TIL EVALUERINGSSKJEMA

 

KLIKK HER FOR Å FINNE ALLE PRESENTASJONENE FRA FELLESDELEN

Det blir sendt ut referat fra hver enkelt gruppemøte fra den enkelte ansvarlige.