Vi ønsker din tilbakemelding ifm tinget / vårmøte 2018.

KLIKK HER FOR LINK TIL EVALUERINGSSKJEMA

 

KLIKK HER FOR Å FINNE ALLE PRESENTASJONENE FRA FELLESDELEN

Det blir sendt ut referat fra hver enkelt gruppemøte fra den enkelte ansvarlige. 

Skrevet av NSSF den 11. jun 2018