Tingdokumentene er nå klare

Nå er valgkomiteens innstilling til nytt styre i NSSF og øvrige dokumenter til NSSFs 18. ordinære forbundsting 13.-15. juni tilgjengelige.

Hovedsaksdokumentet til tinget som foregår på Stiklestad i Verdal 13.-15. juni er nå tilgjengelige.

Hovedsaksdokument NSSFs 18. ordinære ting

Valkomiteens innstilling til NSSFs styre for 2014-2016 er:

  • President Tore Bøygard
  • 1. visepresident Sport Erlend Slokvik
  • 2. visepresident Organisasjon Heidi Skaug
  • Medlem Hans Peter Olsen
  • Medlem Gjermund Hol
  • Medlem Eva Lillebakken
  • Medlem Halvor Flatland
  • 1.varamedlem Roar Wærnes
  • 2.varamedlem Heidi Hjemli