Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Nå skal du selv sende inn din søknad om fritak fra førstegangstjeneste gjennom det webbaserte skjemaet på Olympiatoppens nettsider straks du er søknadsberettiget.

Søknadsberettiget er vernepliktige menn som utøver toppidrett. (Du må ha gjennomført sesjon del 2 og blitt erklært tjenestedyktig).

Mer om søknad om fritak fra førstegangstjeneste.

Søknadsskjema for fritak fra førstegangstjeneste for toppidrettsutøvere.

Skrevet av NSSF den 23. mai 2013