Målgruppen er:
– Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
– Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå 

Målet med utdanningen:
– Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
– Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. 

Les mer om opptakskrav, de enkelte kursene og samlingene 

Søk via søknadsweb for NTNU VIDERE

For mer informasjon, kontakt:
Koordinator for Topptrener II, Trine Løkke, Tlf.: 48 06 26 38, E-post: trine.lokke@ntnu.no eller administrativ kontaktperson ved NTNU Videre, Bente Moslet, Tlf.: 73 59 76 72, E-post: bente.moslet@ntnu.no.

 

Skrevet av NSSF den 21. mar 2016