Trener 3 kurs 2014

Alle som meldte seg på Trener 3 kurset på Natrudstilen 24.-29. juni har fått plass.

Mer informasjon og program kommer snart.