Trener 4 kurs

Norges Skiskytterforbund vil arrangere Trener 4 kurs i 2016/2017. Trener 4 kurset er for trenere av utøvere på et høyere nivå, og med ambisjoner om å kunne trene blant annet landslag.

Antall plasser: 12-14 kursdeltakere.

Norges Skiskytterforbund forbeholder seg retten til å prioritere, hvis antallet som ønsker å delta på kurset er over 14. Ved behov kontaktes kretsen for prioritering.

Varighet: 16 dager over 1,5 år. Til sammen 150timer + hjemmeoppgave

Samling 1: 15.-17.april
Samling 2: 10.-12.juni
Samling 3: 26.-28.august
Samling 4: 21.-23.oktober

Samlingsdatoer for 2017 blir presentert på samling 4.

Egenandel for kurset: 7500kr + evt pensumlitteratur

Send en kortfattet søknad til ashild.sporsheim@skiskyting.no innen 9. mars.
Oppgi navn og fødselsdato, og beskriv kortfattet/punktvis egen trenerutdanning og egen trenerbakgrunn.