Det har vært et ønske om å få til et kvinnelig trenertreff hvor man kan få mulighet til å snakke sammen i en annen setting enn på skirenn om saker som opptar dere og NSSF, og derfor inviterer vi nå til en samling for kvinnelige trenere. Under samlingen vil det bli tatt opp en del tema. Videre ønsker vi også innspill av dere på hva vi kan ta opp under samlingen. Så kom gjerne med tema eller konkrete spørsmål!

Samlingen vil foregå samtidig med NSSF jentesamling for kvinner i klassene 20/21 og senior. I tillegg er de jentene i klasse 19 år som ikke går på skiskytterlinje eller er med på et team, invitert til å delta på den samlingen. I den forbindelse vil dere være med å overvære noen økter med blant annet Audun Svartdal, Joar Himle m fl.

Samlingen blir på Lillehammer.

Frammøte tirsdag 13.august innen kl 18.00

Avreise fredag 16. august etter lunsj

I utgangspunktet dekker NSSF reiseutgifter minus 1000 kr og kost og losji, men det kan bli en liten egenandel på samlingen. 

Detaljert informasjon om trenersamlingen vil bli sendt ut i forkant av samlingen.

Påmelding til Åshild Sporsheim på e-post: ashild.sporheim@skiskyting.no eller tlf. 99 70 37 52 innen 3.juli.

 

Skrevet av NSSF den 26. jun 2013