Prosjektet er en del av en større undersøkelse, der man ønsker å sammenlikne hvordan idrettslag jobber med frivillig innsats og idrettsdeltakelse i ulike land i Europa. Dette prosjektet er også forankret i NIFs forskningsplan.

Resultatene fra undersøkelsen skal bidra til at politikere og norsk idrett får et bedre kunnskapsgrunnlag til å fatte beslutninger på.

For at undersøkelsen skal gi et godt kunnskapsgrunnlag, er det viktig at flest mulig av idrettslagene som er plukket ut til å være med i undersøkelsen – store som små – tar seg tid til å besvare den. Vi oppfordrer derfor alle skiskytterklubber som har fått forespørsel om å besvare undersøkelsen.

All informasjon vil bli behandlet fortrolig og anonymt, og resulter vil bli publisert slik at ingen idrettslag eller enkeltpersoner vil kunne bli gjenkjent. Undersøkelsen sendes ut 15. oktober.

Mer informasjon om undersøkelsen 

 

Skrevet av NSSF den 15. okt 2015