Litt om studiet:

 • Tar utgangspunkt i studentens erfaringsbakgrunn og bygger videre på denne.
 • Er opptatt av erfaringsutveksling og nettverksbygging.
 • Har fokus på:
  – Praktisk lederskap i idrettsorganisasjon, makt, endringer.
  – Styrets rolle, forhold mellom frivillig og ansatt, strategisk arbeid og evaluering.
 • Studenten blir fulgt opp av en coach. Hvor de sammen jobber med å utvikle studentens relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Kostnader:
  – NIF betaler studiet og opphold
  – NSSF betaler semesteravgift, pensumbøker og reise

Søknadsfrist: 15. april 2014

For mer informasjon, se brosjyre, eller kontakt Åshild Høva Sporsheim, mail: ashild.sporsheim@skiskyting.no, mobil 99703752

Skrevet av NSSF den 15. mar 2014