I perioden 2015-2017 vil man utlyse midlene og åpne opp for søknader gjennom kretsleddet. Kulturdepartementet henstiller til at Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund for de neste årene samarbeider om innstilling av kandidater til disse ekstraordinære midlene.

Begge forbund vil gjennomføre felles utlysning, og klubber oppfordres å rette søknad til sine respektive kretser. NSF og NSSF vil på bakgrunn av kretsenes innstilling foreta prioriteringer som i tur innstilles til kulturdepartementet.

Dokument med mer informasjon

Hvem kan søke?
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund kan søke.

Frister:
Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 1. mai 2015.

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 10. mai 2015.

NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.mai 2015.

Spørsmål vedrørende ordningen rettes til:
Roar Nilsen: roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsenes innstilling med videresendelse av søknader rettes til:
Roar Nilsen: roar.nilsen@skiskyting.no

 

 

 

Skrevet av NSSF den 20. mar 2015