Vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger. Hvis du har innspill, send det inn til support@eqtiming.no

Dette er noen av de tingene som utviklerne jobber med og som gjøres tilgjengelig fortløpende:

  • Når man melder på til flere øvelser samtidig er det logisk sett to alternativer som begge kan være riktige. Det kan være at samme person skal melde seg på flere øvelser – eller det kan være to forskjellige personer som skal meldes på. Det kommer derfor en knapp «Kopier fra forrige skjema» her.
  • emiTag ID vil være forhåndsutfylt etter hvert som disse har vært registrert en gang og er lagret i databasen. Dessverre er ikke denne informasjonen inkludert i utøverinformasjonen vi får fra NIF IT. Første gangen man melder seg på skapes det en profil for utøveren i vår database hvor disse dataene lagres. Så dette ekstraarbeidet er dessverre nødvendig, men forbigående.
  • Vi ser at «Velg utøver»-knappen kunne vært skjult når man logger inn med en bruker som ikke har tilgang til andre utøvere for å unngå forvirring.
  • Klubb skal være forhåndsutfylt når man logger inn med personlig Min Idrett bruker eller når påmeldingsansvarlig velger utøver.
  • Team vil dessverre ikke være med ved første gangs påmelding, men vil i likhet med emiTag ID bli lagret i vår database slik at den blir utfylt automatisk ved senere påmelding.
  • Videre kommer støtte for fakturering til klubb på plass snarest mulig slik at rutinene blir så enkle som de bør være for klubber som betaler startkontingent for sine utøvere. De som melder seg på (eller meldes på av påmeldingsansvarlig) under en klubb som betaler startkontingent for sine utøver vil da kun motta påmeldingsbekreftelse (ikke faktura) ved påmelding. Samlefaktura blir da sendt til klubben ved påmeldingsfristens utløp.
  • For individuelle påmeldinger til renn som tillater avmelding vil forfallsdato bli ved påmeldingsfristens utløp i stedet for per 5 dager. Hvis man avmeldes innen påmeldingsfristens utløp vil påmeldingen bli kreditert.
  • Enkeltutøvere og påmeldingsansvarlige vil få tilgang til sine påmeldinger og kan gjøre endringer og eventuelt avmeldinger via sin EQ Timing profil (som også kan nås med Min Idrett innlogging).

 

 

Skrevet av NSSF den 05. nov 2015