Valgkomiteens forslag til forbundsstyre 2016-2018:
President: Erlend Slokvik (ny, 1. visepresident, sport forrige periode)
1. visepresident, sport: Gjermund Hol (ny, styremedlem forrige periode)
2. visepresident, organisasjon: Heidi Skaug (gjenvalg)
Styremedlem: Hans Peter Olsen (gjenvalg)
Styremedlem: Halvor Flatland (gjenvalg)
Styremedlem: Lisbeth Gederaas (ny)
Styremedlem: Arne Horten (ny)
1. varamedlem: Nils Inge Gauthun (ny)
2. varamedlem: Heidi Hjemli (gjenvalg) 

Valgkomiteens forslag til kontrollkomité 2016-2018:
Leder: Ole Martin Norderhaug (gjenvalg)
Medlem: Trude Harstad (gjenvalg)
Medlem: Bjørn Johnsen (gjenvalg)
1. vara: Ellen Marie Colbjørnsen (gjenvalg)
2. vara: Jon Haugan (gjenvalg) 

Valgkomiteens forslag til sanksjonsutvalg 2016-2018:
Leder: John Olav Lund (gjenvalg)
Medlem: Trine Besseberg (gjenvalg)
Medlem: Arve Hafsås (gjenvalg)
1. vara: Terje Teksum (ny)
2. vara: Anne Grundnes Steien (gjenvalg) 

Kontaktperson: Leder av valgkomiteen; Torfinn Løland, mobil: 926 41 194

Skrevet av NSSF den 19. apr 2016