Vedtak fra ekstraordinært idrettsting

Det ekstraordinære idrettstinget på Gardermoen 28. september vedtok enstemmig en lovendring som sikrer at Idrettsforbundets utøverkomité blir representert i Idrettsstyret. Lovendringen muliggjør også Ole Einar Bjørndalens kandidatur til IOCs utøverkomité ved valget under De olympiske og paralympiske leker i Sotsji 2014.

Bjørndalens kandidatur er fremmet av den norske utøverkomiteen overfor Idrettsstyret. Idrettsstyret har oversendt innstilling av Bjørndalen til IOC.
 
– Det er de deltakende utøvere i Sotsji 2014 som skal velge to representanter til IOCs utøverkomité. Ole Einar Bjørndalen er Norges representant til dette valget i februar 2014, forteller generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund.