Den ordningen som har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver.

Finnmark politidistrikt utsteder ikke lenger attester til personer som tidligere har fått utsted attest for bruk i idrettslaget.
Dette har skapt en del misnøye i idretten og hos NIF. For å få en avklaring er har Finnmark politidistrikt og NIF kontaktet Politidirektoratet.

I påvente av hva fremtidig praksis blir så oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget.
Så snart NIF får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

Les mer om dette her.


Skrevet av NSSF den 23. apr 2018