Young Star, Holmenkollen 17. mars 2018

Det kan forekomme endringer og ny informasjon, så sjekk denne siden jevnlig før rennstart

Informasjon om Young Star rennet (oppdatert 13.mars 2018)

Startliste jenter
Startliste gutter
Innskytingslister jenter
Innskytingslister gutter

Resultatliste jenter  

Resultatliste gutter

Skyteanalyse jenter

Skyteanalyse gutter

Viktig beskjed vedørende betaling av sportslunsj

For at dere skal slippe å stå i kø for å betale for sportslunsjen og for å spise, er det lurt om dere kan betale lunsjen i forkant av lagledermøtet fra kl 10.00 i Park Cafe

Uttatte løpere til Young Star rennet

Frist for å sette inn reserver er tirsdag 13.mars

Ved forfall: reserve fra samme region blir satt inn.

Forfall MÅ meldes ashild.sporsheim@skiskyting.no så fort som mulig.

Skiprepparering
Alle utøvere må levere inn skiene de skal konkurrere med mellom kl 10.00 – 11.00 på lørdag 17.mars på Holmenkollen Park Hotell.
Skiene kan også leveres mellom kl 16.00-18.00 fredag 16.mars.
Skiene kan hentes etter lagledermøtet.

Mer nøykaktig informasjon om hvor skiene skal bli preparert får dere ved utdelingen av startposer utenfor Auditorium A på Holmenkollen Park hotell. 

Skiene må være grunnpreparert slik de ville ha vært til en hvilken som helst annen konkurranse og klare til å legge på produkter av NSSF.
Skiene vil bli preparert av Norges Skiskytterforbund med fluorfrie produkter og merket for konkurransen. 
Dette er gratis. 
HUSK: merk skiene med navn.

Løypekart

Kart over arenaen

Alle utøvere får arenabilletter til lørdagens konkurranser på områdene merket i blått

Parkering

Det er også mulig å parkere under kjelleren på Park Hotel Holmenkollen mot betaling. NSSF dekker ikke parkering der.

Shuttle
De som tar shuttle fra Midtstuen og til Park:
Anbefaler å sette av alt utstyr og utøver på Park Hotell Holmenkollen og hente P-bevis, før sjåfør reiser ned til Midtstuen.

Meld fra til Åshild Sporsheim (ashild.sporsheim@skiskyting.no)  innnen 15.mars om du trenger shuttle fra Midtstuen. Shuttelbuss er kun til sjåfør. 

 

VIKTIG INFORMASJON: Alle som er kvalifiserte og reserver (se lenke til dokument med navn under) til  Young Star i Holmenkollen 17. mars må fylle ut  dette skjemaet. 
Fristen for å fylle ut skjemaet er 12. mars.
Alle må fylle ut informasjon. De av dere som har sendt inn skjema uten å sette inn resultat MÅ sende inn skjema på nytt!

Deltakere Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Resultater for de 15 beste i HL 2017 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2016/17. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter:

Region Gutter Jenter
Øst 20 17
Sør 3

2

Vest 3 4
Midt 2 4
Nord 2

3

 

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Forfall: Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak: Innen 5. mars 2018, med rangering av løpere fra hver region.

Skrevet av NSSF den 22. nov 2017