Hvem kan begynne med skiskyting?

Norges Skiskytterforbund anbefaler å begynne med skiskyting det året du fyller 10 år, eller den høsten du starter i fjerde klasse på skolen. (det oppfordres til å begynne med langrennstrening før det).

Hvordan går jeg fram for å starte med skiskyting?

Ta kontakt med nærmeste skiskytterklubb og få mulighet til å gå skiskytterskolen. Vi har også et tilbud til para-utøvere som vil prøve skiskyting. Vi har både kompetanse og utstyr som utøveren kan låne ved oppstart, alt fra lasergevær, luftgevær og kjelker.

Hva er «skiskytterskolen»?

Gjennom skiskytterskolen vil du og dine foresatte få nødvendige informasjon og veiledning for at du skal få glede og mestring av å drive med skiskyting. Grunnlaget for å utvikle deg videre som skiskytter vil bli lagt – og en dag er du kanskje deltaker i Norgesmesterskapet i skiskyting.

På grunn av at vi bruker våpen, skal det være med en foresatt som bærer våpenet for utøveren.

Hva trenger jeg av utstyr?

For å trene skiskyting trenger du ett par ski, skisko og staver. Treningstøy til kalde vinterdager er også lurt. Når det ikke er snø, bruker barn og unge joggesko. Mange klubber låner ut skiskyttervåpen til nye utøvere i oppstarten. Kontakt din lokale klubb og hør hvilken ordning de har for dette.

Viktig informasjon om skiskyttervåpen

Bare personer over 18 år kan skaffe seg våpen dersom de kan dokumentere behov for dette. Unntak kan gjøres for personer over 16 år som har vært medlem av skytterlag/skiskytterlag i minst 6 måneder eller har mottatt opplæring i sikker bruk og behandling av våpen.

Når brukeren av et våpen er mellom 12 og 16 år kan foresatte få tillatelse til å kjøpe våpen. Når bruker er under 12 år vil foresatte ikke få tillatelse til å kjøpe våpen.

Myndighetene vil at klubbene skal eie våpen som brukes av dem under 12 år. Klubben kan imidlertid låne/ leie ut våpen ved en utlånskontrakt. Ta kontakt med din skiskytterklubb, så hjelper de deg med dette.

Mer info om sikkerhet og våpen