Hvem kan begynne med skiskyting?

Norges Skiskytterforbund anbefaler å begynne med skiskyting det året du fyller 10 år, eller den høsten du starter i fjerde klasse på skolen. (det oppfordres til å begynne med langrennstrening før det).

Hvordan går jeg fram for å starte med skiskyting?

Ta kontakt med nærmeste skiskytterklubb og få mulighet til å gå skiskytterskolen. Vi har også et tilbud til para-utøvere som vil prøve skiskyting. Vi har både kompetanse og utstyr som utøveren kan låne ved oppstart, alt fra lasergevær, luftgevær og kjelker.

Hva er «skiskytterskolen»?

Gjennom skiskytterskolen vil du og dine foresatte få nødvendige informasjon og veiledning for at du skal få glede og mestring av å drive med skiskyting. Grunnlaget for å utvikle deg videre som skiskytter vil bli lagt – og en dag er du kanskje deltaker i Norgesmesterskapet i skiskyting.

På grunn av at vi bruker våpen, skal det være med en foresatt som bærer våpenet for utøveren.

Hva trenger jeg av utstyr?

For å trene skiskyting trenger du ett par ski, skisko og staver. Treningstøy til kalde vinterdager er også lurt. Når det ikke er snø, bruker barn og unge joggesko. Mange klubber låner ut skiskyttervåpen til nye utøvere i oppstarten. Kontakt din lokale klubb og hør hvilken ordning de har for dette.

Viktig informasjon om skiskyttervåpen

Du må ha fylt 18 år for å søke politiet om erverv av våpen (kjøp av våpen) og at du kan dokumentere behov for dette.

Mange klubber har våpen til utlån for de som har gjennomført Skiskytterskolen, ta kontakt med din klubb for å sjekke hva de kan tilby.