Her finner klubber praktisk informasjon som omhandler å arrangere skiskytterskoler.

Hvordan markedsføre skiskytterskolen?

Når dato for Skiskytterskolen er satt, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet. Da kommer klubben din i oversikten over planlagte Skiskytterskoler på NSSFs hjemmeside.

Klubber kan bestille skiskytterskoleplakat fra idrettsbutikken.no til å henge opp i klubbhus. Kan bestilles i to størrelser, A3 eller A5. A5 er en hands-out til utdeling på for eksempel skoler.  A3 er en plakat som kan henges opp på klubbhuset eller informasjonstavler i nærområdet.

Her finnes filmer som kan deles på klubbens hjemmeside og Facebook-side:
https://www.youtube.com/watch?v=-N_AT_36Tos

Alle videoene kan lastes ned her for bruk utenfor YouTube: https://www.jottacloud.com/p/nssf/305ce3e6330045998d98eb4674b1f069/list

Det er viktig at det kommer frem at foreldre må følge barna på skiskytterskolen. Både barn og voksne skal kurses i idretten. I skiskyting er sikkerhet førsteprioritet!

Barn med en funksjonsnedsettelse kan også delta på skiskytterskolen. Skiskytterforbundet låner ut utstyr til klubbene. Ta kontakt med Jens Schjerven for mer informasjon: tlf. 932 62 923 eller e-post jens@skiskyting.no

Hvem kan være instruktører for skiskytterskolen?

En instruktør for skiskytterskolen må være over 16 år og ha gjennomført skiskytterforbundets instruktørkurs. Dette kurset er også nyttig for foreldre som vil vite mer om de grunnleggende prinsippene i skiskyting slik at man lettere kan følge opp egne barn i idretten. Instruktørkursets varighet er 6 timer (1 time = 45 minutter) og holdes av skiskytterforbundet.

Klubber og kretser kan bestille instruktørkurset hos: jens@skiskyting.no

Husk å ha nok instruktører slik at alle deltagerne, både foreldre og utøvere, får den hjelpen de trenger for å oppleve mestring og får et god læringsutbytte.

Når kan det arrangeres skiskytterskole?

Skiskytterskolen kan arrangeres når som helst på året. Vi anbefaler å arrangere skiskytterskolen på en tid av året hvor været er gunstig for å kunne stå i ro ute. Tekniske ferdigheter i skyting læres best med varme og tørre hender. Har man tilgang på en innendørs skytebane kan dette være et alternativ hvis været ikke spiller på lag de aktuelle kveldene. Her gjøres lokale tilpasninger for klubbene for å gjennomføre skiskytterskolen på best mulig måte.

Hvilke forberedelser må gjøres før skiskytterskolen?

Det er viktig at klubben har sjekket at våpnene som klubben enten eier eller låner/leier ut til deltakere på Skiskytterskolen er i god stand i god tid før første trening. Utlånsskjema for våpen.
Sjekk at hullkornene er i orden og har følgende dimensjoner:
Anschütz: 2,8 og/eller 3,1 med godstykkelse 8 eller 12.
Urmek 2,8 – 3,0 med godstykkelse 8 eller 12.
NSSF anbefaler disse to størrelsene for å få et riktig siktebilde.

Klubben må på forhånd skaffe det som trengs for å tilpasse kolber; forlengerstykker/forlengerskiver.
Vi anbefaler at klubben forkorter kolbene mest mulig. Geværet passe flere, hvis det er kolben er kort nok og klubben har mulighet til å bygge på kolben til en annen utøver ved en senere anledning.

Verktøy som trengs til alle typer våpen bør klubben skaffe på forhånd, gjerne flere sett.
Se over våpnene, sjekk skruer, fjern evt. forlengerskiver på kolbene, skru til med riktig moment ved hjelp av momentnøkkel, (4,5-5nm) på skjefteskruene og foreta evt justeringer. Sjekk at avtrekket sitter fast og at avtrekket er justert så nærme pistolgrepet som mulig. Det er klubben som er ansvarlig for at alle våpnene, både klubbens våpen og klubbmedlemmenes private våpen, har en avtrekksvekt på over 500g. Derfor må klubben sjekke at avtrekket på alle geværene er minimum 500g.

Til slutt bør klubben ta en hovedrengjøring av geværet, slik at våpenet er klart til bruk for en ny utøver.
Tar klubben seg tid til dette, vil deltakerne på Skiskytterskolen få en mye
bedre opplevelse og mestringsfølelse. Å gjøre i stand våpnene tar tid.
Et tips er å utfordre de eldre utøverne i klubben med å hjelpe til med å gå over våpnene.

Tips til Leksjon 1: Husk å skrive ut sikkerhetsreglene og erklæring.

Sikkerhetsbestemmelser Norges Skiskytterforbund

Sikkerhetsregler

Organisering av skytebane trening

Egenerklæring-for-sikkerhetsbestemmelser skal signeres.

Registrering av deltagere

For at deltagerne skal få diplom og landslagslue ved kursets slutt må de registreres i god tid. Beregne 2-3 ukers leveringstid. Deltagerne registreres her. 

Alle klubber som gjennomfører Skiskytterskolen skal også registrere de foresatte på Innføringskurs. Dette registreres her. 

Veileder til kursregistrering finner du her.

Alle foresatte som følger barna på minst åtte av ti kvelder på Skiskytterskolen gjennomfører automatisk «Innføringskurs i skiskyting». Innføringskurset teller også som første del av Trener 1 utdanningen. Alle foresatte må ha en profil på Min idrett før registrering, be derfor foresatte opprette dette på første kveld av skiskytterskolen.

 

Har klubben spørsmål angående å arrangere skiskytterskolen, ta kontakt med NSSF:

jens@skiskyting.no

Ida@skiskyting.no

 

Lykke til !