Her finner klubber praktisk informasjon om hvordan arrangere Skiskytterskoler.

Generelt om opplegget

Skiskytterskolen består av 10 leksjoner, og NSSF anbefaler at kurset gjennomføres over 10 økter. Noen klubber velger et raskere kursforløp ved å gå gjennom flere temaer på samme dag.
Klubbene skal uansett gjennomføre 6 timer skiskytterskole/Innføringskurs for at opplæringen skal være innenfor nytt våpenregelverk som krever 6 timer enten trening eller konkurranse.

Innhold i leksjonene finner du i dette heftet: Skiskytterskolen – for foresatte og på Norges Skiskytterforbund sin YouTube kanal.

Én eller flere foresatte må følge barna på skiskytterskolen. Både barn og voksne skal kurses i våpensikkerhet, dette er førsteprioritet i skiskyting. Vi anbefaler at begge foresatte deltar, slik at de begge to kan søke politiet om lån av våpen fra klubb, det vil gjøre det mer praktisk for foresatte å kjøre barna til og fra trening med våpen.

Barn med en funksjonsnedsettelse kan også delta på skiskytterskolen. Skiskytterforbundet låner ut utstyr til klubbene. Ta kontakt med Jens Schjerven: tlf. 932 62 923 eller epost jens@skiskyting.no

Steg 1. Bestem sted og dato for Skiskytterskolen

Skiskytterskolen kan arrangeres når som helst på året, helst når været er gunstig for å kunne stå i ro ute. Tekniske ferdigheter i skyting læres best med varme og tørre hender. Har man tilgang på en innendørs skytebane kan dette være et alternativ hvis været ikke spiller på lag de aktuelle kveldene. Skiskytterskolen kan også gjennomføres med laservåpen inne, hvis klubben ikke disponerer innendørs skytebane.

For eksempel kan klubber holde Skiskytterskolen før/i sommerferien, på høsten før det blir våt og kaldt ute, eller på vinteren med ski på beina. For å øke rekrutteringen kan det være en idé å holde Skiskytterskolen to ganger per sesong.

Steg 2. Bruk utdannede instruktører

En instruktør må være 16 år eller eldre og ha gjennomført Skiskytterforbundets instruktørkurs. Klubben kan bruke egne trenere/foresatte eller ta kontakt med sin skiskytterkrets.

Klubber og kretser kan bestille instruktørkurset hos jens@skiskyting.no eller sjekke forbundets kursoversikt. Dette kurset er også nyttig for foreldre som vil vite mer om de grunnleggende prinsippene i skiskyting slik at man lettere kan følge opp egne barn i idretten. Instruktørkursets varighet er 6 timer (1 time = 45 minutter) og holdes av Skiskytterforbundet.

Husk å ha nok instruktører slik at alle deltagerne, både foreldre og utøvere, får den hjelpen de trenger for å oppleve mestring og får et godt læringsutbytte.

Steg 3. Markedsføring

Oversikt på NSSFs hjemmeside
Når dato for Skiskytterskolen er satt, ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet. Da kommer klubben din i oversikten over planlagte Skiskytterskoler på NSSFs hjemmeside.

Norges Skiskytterforbund markedsfører skiskytterskoler i hele landet ved å kjøre betalte kampanjer på Facebook. Derfor er det viktig at din skiskytterskole er i oversikten.

Plakater og brosjyrer
Klubber kan bestille skiskytterskoleplakat fra idrettsbutikken.no i to størrelser: A3 eller A5.
A5 er en hands-out til utdeling på for eksempel skoler.  A3 er en plakat som kan henges opp på klubbhuset eller informasjonstavler i nærområdet.

Prøvedag
Noen klubber gjennomfører en prøvedag i klubben eller i nærområdet med laservåpen for å lokke inn deltakere til skiskytterskolen. Laservåpen kan lånes fra forbundet. Merk at det er begrenset antall laservåpen og klubben skal dekke frakten tilbake til forbundskontoret i Oslo.

Sosiale medier
Klubben og dens medlemmer kan spre ordet om sin skiskytterskole på sosiale medier.
Her finnes filmer som kan deles på klubbens hjemmeside og Facebook-side: https://www.youtube.com/watch?v=-N_AT_36Tos

Alle videoene kan lastes ned her for bruk utenfor YouTube: https://www.jottacloud.com/p/nssf/305ce3e6330045998d98eb4674b1f069/list

Steg 4. Ta imot påmeldinger

De fleste klubber tar imot påmelding via epost. Dersom dere får flere deltakere enn det er våpen/selvanvisere til, kan deltakere deles i puljer.

Steg 5. Bestille kurshefter

Klubben må bestille kurshefter til deltakere og foresatte.
Skiskytterskolen består nå av heftet for utøver, heftet for foresatte og Norges Skiskytterforbund sin YouTube kanal.

Skiskytterskolen – for utøvere
Skiskytterskolen – for foresatte

Heftene er for utøvere, foresatte og instruktører og kan også kjøpes på www.idrettsbutikken.no

Steg 6. Forberede utstyr

Våpen
Viktig at du som arrangør er kjent med gjeldende våpenregelverk. Det er viktig at klubben har sjekket at våpnene som klubben enten eier eller låner/leier ut til deltakere på Skiskytterskolen er i god stand i god tid før første trening. Utlånsskjema for våpen.

Sjekk at hullkornene er i orden og har følgende dimensjoner:
Anschütz: 2,8 og/eller 3,1 med godstykkelse 8 eller 12.
Urmek 2,8 – 3,0 med godstykkelse 8 eller 12.
NSSF anbefaler disse to størrelsene for å få et riktig siktebilde.

Klubben må på forhånd skaffe det som trengs for å tilpasse kolber; forlengerstykker/forlengerskiver.
Vi anbefaler at klubben forkorter kolbene mest mulig. Geværet passer flere, hvis kolben er kort nok og klubben har mulighet til å bygge på kolben til en annen utøver ved en senere anledning.

Verktøy
Verktøy som trengs til alle typer våpen bør klubben skaffe på forhånd, gjerne flere sett.
Se over våpnene, sjekk skruer, fjern evt. forlengerskiver på kolbene, skru til med riktig moment ved hjelp av momentnøkkel, (4,5-5nm) på begge skjefteskruene og foreta ev. justeringer. Sjekk at avtrekket sitter fast og at avtrekket er justert så nærme pistolgrepet som mulig. Det er klubben som er ansvarlig for at alle våpnene, både klubbens våpen og klubbmedlemmenes private våpen, har en avtrekksvekt på over 500g. Derfor må klubben sjekke at avtrekket på alle geværene er minimum 500g.

Puss av våpen
Til slutt bør klubben ta en hovedrengjøring av geværet, slik at våpenet er klart til bruk for en ny utøver.
Tar klubben seg tid til dette, vil deltakerne på Skiskytterskolen få en mye
bedre opplevelse og mestringsfølelse. Å gjøre i stand våpnene tar tid.
Et tips er å utfordre de eldre utøverne i klubben med å hjelpe til med å gå over våpnene.

Steg 7. Gjennomføring

Minstekravet er at man har gått gjennom 8 leksjoner i Skiskytterskolen. Skiskytterskolen skal være en god opplevelse for både barna og foresatte, slik at de ønsker å melde seg inn i klubben og fortsette med skiskyting etter gjennomført kurs.
Tilpass øktene etter værforholdene hvis mulig (kan f.eks. ta teori og våpentilpasning innendørs). Arranger gjerne kveldsmat eller noe annet sosialt. 

Steg 8. Registrering av kursdeltakere

For at deltagerne skal få diplom og landslagslue ved kursets slutt må de registreres i god tid. Beregn 2-3 ukers leveringstid. Deltagerne registreres her. 

Merk at barna registreres under «Skiskytterskole – utøvere» og foresatte under «Innføringskurs».

Alle foresatte som følger barna på minst 8 av 10 økter på Skiskytterskolen gjennomfører automatisk «Innføringskurs i skiskyting». Innføringskurset teller også som første del av Trener 1 utdanningen. Alle foresatte må ha en profil på Min idrett før registrering, be derfor foresatte opprette dette på første kveld av skiskytterskolen.

Tips til Leksjon 1: Husk å skrive ut sikkerhetsreglene og erklæring.

Sikkerhetsbestemmelser Norges Skiskytterforbund

Sikkerhetsregler

Organisering av skytebane trening

Egenerklæring-for-sikkerhetsbestemmelser skal signeres.

Har klubben spørsmål angående å arrangere skiskytterskolen, ta kontakt med Jens Schjerven på  jens@skiskyting.no 

Lykke til!