Sunn Idretts hovedmål er:

  • Øke kunnskap om kosthold og idrettsernæring
  • Skape god matkultur og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

Målgrupper

Vår hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-22 år.  I tillegg har vi et stort forkus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten, som er viktige aktører som kan bidra til å skape arenaer for sunn utvikling av unge idrettsutøvere.

Sunn Idretts hjemmeside

Sunn Idrett-telefonen

– for spørsmål og bekymringer

48 15 44 44

bekymret@sunnidrett.no

Sunn Idrett e-læring

Sunn Idrett har en kursportal på nett for idrettsutøvere fra 13 år og oppover og for trenere.

E-læringen tar for seg idrettsernæring på ulike nivå. E-læringen skal også inn som en del av den nye trenerutdanningen i idretten, som skal koordineres av Norges Idrettsforbund. Innholdene i kursene er kvalitetssikret av fagpersoner ved blant annet Olympiatoppen.

Sunn Idretts kursportal

Kurset er gratis og åpent for alle som registrer seg.