La ikke utøverne stå og vente mens skytebanen klargjøres. Enten klargjører trenerne og foreldrene banen, eller man tar med utøverne for å hjelpe til. Rydding av snø, framlegging av matter, montering av vindvimpler og evt. klistring av skiver kan utøverne være med på.

Planlegging av skyteøkter

Forberedelser før treningen starter:

 • henge opp rødt varselflagg der dette benyttes
 • preparere standplass
 • sette opp vindvimpler
 • sette opp pappskiver, evt. klistre
 • male selvanviserne
 • sette opp kikkerter
 • sette fram ammunisjon og våpen

Våpen plasseres i stativ eller legges på matta. Hvis våpenet ligger på matta, skal ingen røre våpenet mens noen er framme ved skivene.

Treningen starter:

 • felles orientering om opplegget
 • inndeling i grupper
 • fordeling av våpen og skivenummer
 • lading av magasin
 • oppvarmingsrunde
 • innskyting

Hvis det er flere enn 5 skyttere pr. kikkert, anbefales å gå fram og se på skivene.

Økta avsluttes:

 • våpen og magasin visiteres
 • patronesker samles inn
 • evaluering av treningen
 • orientere om neste økt
 • utøverne hjelper til med å rydde utstyr