I heftene «Skiskytterskolen» gis det informasjon og veiledning som gjør at du får glede, inspirasjon og utbytte av å drive med skiskyting. Gjennom skiskytterskolen får alle mulighet til å lære seg å skyte med skiskyttergevær.

Det gis innføring i sikkerhetsregler og grunnleggende skytetekniske ferdigheter som skal føre til at en treffer blink! Det er lagt opp til en rekke aktiviteter der du får trent fysiske ferdigheter som utholdenhet, spenst og styrke.

Skiskytterskolen består nå av heftet for utøver, heftet for foresatte og Norges Skiskytterforbund sin YouTube kanal.

Skiskytterskolen – for utøvere

Skiskytterskolen – for foresatte

Heftene er for utøvere, foresatte og instruktører og kan også kjøpes på www.idrettsbutikken.no

Eget kurs for mødre/fedre

Som et tillegg til Skiskytterskolen, kan man også gjennomføre en grunnopplæring for å gjøre foresatte tryggere på oppfølging av egne barn og trygg håndtering av våpen. Kontakt Jens Schjerven for mer informasjon på epost: jens.schjerven@skiskyting.no