Padling
Padling brukes mest i motbakker. Her har løperen en ”hengarm” det vil si at løperen henter stavtaket litt høyere med den ene armen, men stavtaket skal gjennomføres med likt fokus på begge armene. Det er viktig å skyve godt i fra med begge beina. Pass på at overkroppen alltid er rettet framover, slik at man ikke får sidevridning eller rotasjon. Hoftene roterer framover og gir framdrift i framsteget. Forslag til øvelser for padling er:

  • Hest og kjerre – trekke en treningsvenn etter seg med stavene
  • Bilrace – dytte en treningsvenn som sitter i utforstilling foran seg
  • Stafett opp løypa

Dobbeltdans
Dobbeldans brukes ved høy hastighet, og kan både brukes flatt og i motbakker. Her tar løperen stavtak på begge sider og ett stavtak for hvert skyv. Det er viktig med svikt i begge beina for å få et godt fraskyv med begge skiene. Ha overkroppen rettet framover, og unngå rotasjon sideveis. Dette kan man unngå med å sette skiene mer i fartsretningen.

Enkeltdans
Enkeltdans brukes ved enda større hastighet enn dobbeltdans og gjerne i lett terreng. Løperen tar her ett stavtak på den ene siden, sammen med ett fraskyv. Motsatt side har bare fraskyv med beina og ingen stavtak. Her er det også viktig å ha overkroppen rettet framover. Forslag til øvelse for enkeltdans:

  • Ta to stavtak på samme side, på det siste kommer fraskyvet sammen med stavtaket. Fraskyv på motsatt side. Start på nytt med to stavtak osv.

Audun Svartdal har skrevet om grunnprinsipper i langrennsteknikk.

Audun Svartdal har også laget en video om skøyteteknikk.