Viktige momenter for å få en god skyteknikk.

Presentasjon som viser blant annet grunnleggende liggende skyteteknikk (pdf), grunnleggende liggende skyteteknikk (ppt). Dette kan både brukes av aktive, foresatte og trenere.