Junior og senior

1. skyting uten belastning

Papp vanlig størrelse med stiplede linjer liggende 2 cm og stående 8,2 cm, heltrukken linje liggende 4,2 cm og stående 11,2 cm.

Liggende:
5 poeng innenfor stiplet linje 2 cm.
3 poeng mellom stiplet linje og heltrukken linje 4,2 cm.
0 poeng utenfor dette.

Stående:
5 poeng innenfor stiplet linje 8,2 cm.
3 poeng innenfor heltrukken linje 11,2 cm, men utenfor stiplet linje.
0 poeng utenfor heltrukken linje.

Det regnes som treff hvis kula tangerer linja.

Utgangsstilling 5 m bak med geværet på ryggen. Etter skyting geværet på ryggen og 5 m bak. 40 skudd liggende, deretter 40 skudd stående.

Test gjennomføres i juni uten tidspress og i august/september med skytetid 40 sekund liggende og 35 sekund stående.
Notere antall poeng.

Arbeidskrav: Yngre junior 330 poeng, eldre junior 350 poeng, senior 380 poeng.

2. Testløp normalprogram

Løp, rulleski, sykkel eller ski med 4 skytinger.
Skyteresultatet noteres som test.

Test gjennomføres månedlig august, september, oktober, evt. november.

Arbeidskrav senior herrer og damer: 1,5 tillegg (snitt av de 10 beste på res.lista WBC)
Arbeidskrav eldre junior: jenter 1,6, gutter 1,9 (snitt av de 10 beste i junior-VM)
Arbeidskrav yngre junior: jenter 2,8, gutter 2,9 (snitt av de 10 beste i junior-VM)

3. Kombinasjonstest

Rolig kombinasjon.
30 skudd liggende (6 serier), deretter 30 skudd stående (6 serier).

Notere treffprosent.
Notere snitt skytetider (fra på matta til siste skudd).

Test gjennomføres månedlig fra juni – november.

Arbeidskrav treff: yngre jun. 90 %, eldre jun. 93 %, senior 97 %.
Arbeidskrav skytetider: yngre jun. 35 sek.ligg – 35 sek.stå, eldre jun. 30/25, senior elite 25/20

4. 30-30 presisjonstest på 10-delt skive

Gjennomføring:
Testen gjennomføres utendørs på 10-delt skive, og skytes som en presisjonstest med alle 5 skuddene i samme blink/runding. Skiven som skal brukes er ISSF 50meter. Testen gjennomføres uten tidspress. Testen må gjennomføres utendørs.

Telling av poeng:
Utøveren kan få fra 1-10 poeng per skudd ut i fra hvor han/hun treffer. Ved tvilstilfeller skal skuddet tydelig ha brutt hele streken til neste poengsirkel for at det skal telle som treff med høyere poeng. Det skal telles poeng for liggende og stående, samt totalsum for hele testen.