I Idrettsbutikken kan du kjøpe kursmateriell til utdanningsoppleggene under, både digitalt materiell og bøker.

Skiskytterskolen

En kan starte med skiskyting det året en fyller 10 år. Skiskytterskolen er lagt opp slik at den gir grunnleggende opplæring for utøvere og foresatte.

Les mer om skiskytterskolen her.

Utdanningsopplegg for ledere

Det finnes en rekke ulike kurs som klubben, ledelsen, styret og andre i klubben kan delta på. Kursene er tilpasset alder og erfaring.

Les mer om utdanningsopplegg for ledere her.

Utdanningsopplegg for trenere

Trener 1 og Trener 2 kurs gjennomføres i klubb, krets eller region. Kontakt kretsutvikler i den aktuelle krets som har oversikt over planlagte kurs. Trener 3 og 4 arrangeres sentralt.

Les mer om utdanningsopplegg for trenere her.

Utdanningsopplegg for utøvere

Det er flere utdanningsinstituasjoner på både videregående og høgskolenivå som gjør det mulig for deg som har lyst til å satse på skiskyting å ta utdannelse ved siden av.

Les mer om utdanningsopplegg for utøvere her. 

Quiz i reglement for utøvere

Kahoot – 16 år og yngre
Kahoot – 17 år og eldre

Klubbutvikling

Klubbutvikling er et tverridrettslig samarbeid mellom NIF og særforbundene. Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser, osv.) som bidrar til at klubben utvikler seg fra dagens situasjon mot en framtidig bedret situasjon.

Les mer om klubbutvikling her. 

Teknisk delegert kurs

Det er utarbeidet en utdanningsstige for TDer. Målet er at alle som virker som TD i skiskytterrenn skal ha vært gjennom ett eller flere TD-kurs og at disse etter praksis blir autorisert.

Les mer om kurs TD-kurs her. 

Sunn Idrett e-læring

Sunn Idrett har kursportal på nett for idrettsutøvere fra 13 år og oppover og trenere. E-læringen tar for seg idrettsernæring på ulike nivå, og for trenere vil det i tillegg være egne kurs om idrett og spiseforstyrrelser.

E-læringen skal også inn som en del av den nye trenerutdanningen i idretten, som koordineres av Norges Idrettsforbund. Innholdet i kursene er kvalitetssikret av fagpersoner ved blant annet Olympiatoppen. Kurset er gratis og åpent for alle som registrerer seg. Les mer om Sunn Idrett e-læring her.