NIF har utviklet en samleside som beskriver prosessene i klubbutvikling.

Velfungerende klubber er nødvendig for at klubbene skal kunne drive sin kjernevirksomhet, nemlig at barn og unge skal få oppleve glede og mestring både i skisporet og på skytebanen. I klubbutvikling bruker vi organisasjonshjulet for å vise hvilke områder av klubbdriften som er viktig å ha fokus på og å jobbe med. Jobber klubben godt på alle områdene, vil klubben fungere godt.

For at en skiskytterklubb skal bli enda bedre er det 5 naturlige steg:

  1. Kartlegging – hva er vi flinke til? Hva bør vi bli enda flinkere til?
  2. Målsetning – Hva vil vi med klubben? Hvilke ambisjoner har vi på kort og lang sikt?
  3. GAP-analyse – Hva er forskjellen mellom klubbens nå-situasjon og ønsket situasjon? Hva kan hjelpe oss og hva kan hindre oss i å nå våre mål?
  4. Planlegging – Hva skal gjøres? Hvordan? Av hvem? Når?
  5. Handling – Gjennomføring av planen. Overraskelser underveis.

Våre veiledere møter alltid klubbene der de er i dag og hjelper til med videre utvikling.

  • Klubbesøk: En av våre veiledere besøker klubben for å kartlegge dagens situasjon og
    informere om videre prosesser. Se oversikt over klubbveiledere under.
  • Start- og oppfølgingsmøter: Klubben får besøk av en klubbveileder, som er en skolert guide som kjører en prosess i klubben over to kveldsmøter. NSSF har egne utdannede klubbveiledere (se oversikt under), ta kontakt med en av disse for å bestille Start- og oppfølgingsmøte!
  • Frittstående kurs og prosesser: En samling av ulike kurs som tilbys klubbene fra idrettskrets og særforbund.

Ansvarlig for klubbutvikling i NSSF er Vegar Rolfsrud.

Klubbveiledere tilknyttet Norges Skiskytterforbund

NB! Klubbveilederne skal kun kontaktes for spørsmål om eller booking av Start- og Oppfølgingsmøte.

Dersom klubben har generelle spørsmål om klubbdrift ol – kontakt Idrettskretsen eller NSSFs administasjon ved Vegar Rolfsrud på e-post: vegar@skiskyting.no