På dette kurset lærer deltakerne kunnskap om sikkerhetsbestemmelser og våpenregler

Hvem passer kurset for?
Dette er et kurs vi anbefaler for alle foresatte som ikke har tatt kurset Innføringskurs eller Instruktørkurs. Politiet krever dokumentasjon på at dere har gjennomgått sikkerhetsbestemmelser og våpenregler for å kunne låne og kjøpe våpen, så vi anbefaler at i de familiene hvor det er to foresatte at begge tar kurset, hvis man ikke allerede har Innføringskurset eller Instruktørkurset fra før av. Dette for å gjøre det enklere i hverdagen med kjøring av våpen til og fra trening. Vi anbefaler at begge foresatte søker politiet om tillatelse til å låne våpen.

Hvem er det som holder kurset?
Det er din skiskytterklubb som holder dette kurset. Kursholder har fylt 18 år og har god kunnskap om sikkerhetsbestemmelser og våpenregler. I tillegg avholder NSSF digitale kurs på teams jevnlig. Oversikt over disse finner du i terminlista.

Hvor lang tid tar kurset?
Kurset gjennomføres på en kveld på enten klubbhuset eller skytebanen til skiskytterklubben, ca. 2 klokketimer.

De digitale kursene på teams varer også ca. 2 timer.

Hvordan melder jeg meg på som deltaker?
Det er to ting du må gjøre før du kan delta på kurset. Hvis du ikke allerede har en profil på www.minidrett.no, så må du registrere deg der. Deretter tar du kontakt med klubben din for å melde deg på til kurset.

For å melde deg på kursene som NSSF avholder følger du påmeldingslinken som ligger i terminlista.

Hvor finner jeg kursbeviset mitt?

For å kunne søke om våpentillatelse hos politiet må man dokumentere at man har gjennomført sikkerhetsopplæring. For å hente ut kursbevis for et gjennomført kurs følger du stegene under:

  • Logg inn på Min Idrett
  • Trykk deg inn på “Min side”
  • Trykk deg mot høyre til du får opp “Kompetanse” og trykk deg inn der
  • På denne siden vil du få opp en liste over dine “Kompetanser” i idretten

Informasjon for arrangøren av kurset

I forbindelse med kurset må klubben gjøre noen enkle ting for at kursdeltakeren skal få dokumentert at vedkommende har gått kurset. Det er Skiskytterforbundet som registrerer kurset, men klubben som arrangerer kurset må sende inn deltakerlister.

  • Fyll ut dette skremaet: Deltakerliste . Felt merket med gult skal fylles ut av klubben.
  • Ferdig utfylt skjema sendes til: nssf@skiskyting.no med emnefelt kursregistrering.

Spørsmål knyttet til kursregistreringen kan rettes til Jens Schjerven, tlf 93262923 eller epost jens@skiskyting.no.

Gjennomføringen av kurset
Den som holder kurset på vegne av skiskytterklubben må være fylt 18 år og ha god kunnskap om sikkerhetsbestemmelser og våpenregler.
Vi anbefaler at kursholder har med ett eller flere klubbvåpen slik at kursdeltakerne kan gjøre seg kjent med våpenet og lære seg hvordan man håndterer et våpen på en sikker og trygg måte.

Kurset går over ca 2 klokketimer og vi anbefaler å ta en del av kurset innendørs for å gå igjennom kursmateriellet som du finner under. Hvis været tillater det, kan det være smart å avslutte kurskvelden ute på skytebanen.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har gjennomgått sikkerhetsbestemmelser og våpenregler på andre kurs, trenger jeg å ta dette da?
Hvis du har enten kurset Innføringskurs (Skiskytterskolen for foresatte) eller Instruktørkurs (kurs for de som avholder Skiskytterskolen), så trenger du ikke dette kurset.

Jeg har vært med barnet mitt på skiskytterskole for noen år siden, men ble ikke registrert med Innføringskurset, hva gjør jeg?
Dere må gjennomføre dette kurset som heter Kurs sikkerhetsbestemmelser og våpenregler. Politiet krever dokumentasjon på at dere har gjennomgått sikkerhetsbestemmelser og våpenregler for å kunne låne våpen.

Kontaktperson i Norges Skiskytterforbund

Kristina Dale-Skjevdal
E-post: kristina.skjevdal@skiskyting.no