Klubbutvikling.png

Målsetting:
Styrke klubbutvikling og forbedre klubbdrift hvor resultatet skal bli et bedre aktivitetstilbud. Informasjon skal samordnes og klubben skal gjennom prosesser guides og stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk eller idrettsfaglig iht klubbens egne ambisjoner.

Forbundet skaffer klubbveileder for å bistå og analysere ståstedet og definere handlinger som er nødvendig ut ifra klubbens behov.

Målgruppe:
Resurspersoner i klubben/kretsen (styret, personer som har verv, trenere, kreative personer, aktive utøvere, foreldre , TD`er med flere).
Maks 30 deltakere, minimum 8 deltakere

Klubben må ordne med:

  • Aktuelle deltakere
  • Rom å være i
  • Drikke (kaffe, mineralvann) og litt enkel matservering

Kostnad:
Forbundet dekker utgifter til veileder innenfor vedtatt budsjett.

Møtet varer i 3–4 timer, sett av fire timer (man kan bli ferdige tidligere).

Klubben sitter igjen med en påbegynt/ferdig plan for gode utviklingstiltak i klubben.

Interesserte klubber kan ta kontakt med Jens Schjerven på e-post jens@skiskyting.no