Klubbutvikling.png

Klubbutviklingskurs er IKKE bare et tilbud til nye klubber, men et tilbud for alle klubber og kretser uavhengig av ”alder”.

Målsetting:
Styrke klubbutvikling og forbedre klubbdrift hvor resultatet skal bli et bedre aktivitetstilbud. Informasjon skal samordnes og klubben skal gjennom prosesser guides og stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk eller idrettsfaglig iht klubbens egne ambisjoner.

Forbundet skaffer klubbveileder for å bistå og analysere ståstedet og definere handlinger som er nødvendig ut ifra klubbens behov.

Målgruppe:
Resurspersoner i klubben/kretsen (styret, personer som har verv, trenere, kreative personer, aktive utøvere, foreldre , TD`er med flere).
Maks 30 deltakere, minimum 8 deltakere

Klubben/kretsen må ordne med:

  • Aktuelle deltakere
  • Rom å være i
  • Bespisning, kaffe med bit og/eller enkel lunsj

Kostnad:
Forbundet dekker utgifter til veileder innenfor vedtatt budsjett. Utover dette betales det en egenandel, men det kan være mulig å få dekket noe av kretsutviklingsmidler.
Her gjelder det å være først til mølla!

Møtet varer i 3–4 timer, sett av fire timer (man kan bli ferdige tidligere).

Klubben/kretsen sitter igjen med en ferdig utfylt plan for gode utviklingstiltak i klubb/krets.

Interesserte klubber og kretser kan ta kontakt med aktivitetskonsulent Jens Schjerven på e-post jens@skiskyting.no