TD I

Kurset er på åtte skoletimer og sammen med praksis over to år eller minimum tre renn gir dette rett til autorisasjon som TD I. TD I kvalifiserer til oppgaver på krets-/regionnivå. TD 1-kurs blir gjennomført regionalt eller innen kretsen.
Kurset er for alle som kan tenke seg å ta på seg oppgave som TD på kretsrenn eller bare ønsker å lære mer rundt det å arrangere skiskytter-renn.
Kurset er svært nyttig for alle skiskytter-foreldre og de som er funksjonær på renn.
Elektronisk undervisningsopplegg bestilles hos jens.schjerven@skiskyting.no

TD II

Kurset er på 12 skoletimer og sammen med 2 års praksis eller minst 3 renn gir dette rett til autorisasjon som TD II. TD II kvalifiserer til oppgaver innen NM, HL, LM  og NC. TD 2-kurs blir gjennomført sentralt av forbundet.
For de som vil videre, er det mulig å gå Internasjonalt dommerkurs/dommerprøve for å bli IR (International Referee).