Det er Norges Skiskytterforbund som avholder trener 1, trener 2 og trener 3 kursene.
Trener 1 avholdes flere ganger i løpet av året, spredt geografisk i hele skiskytter-Norge.

Trener 2 og trener 3 kurs avholdes sentralt med et kurs hvert år.

Vi har laget en egen oversikt over hvor og når vi har kurs, møter og webinarer i regi av NSSF.