Coaching og ledelse

Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de bruker videre i sitt verv/ arbeid i norsk idrett. Utdanningen er en gylden mulighet til å satse på dyktige unge mennesker.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. I denne praksisen blir de fulgt opp av en egen coach. Studiet gir 20 studiepoeng.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.

Idrettskurs

Norges Idrettsforbund har flere ulike kurs som ledelse, styre og andre i klubben kan ta. Les mer om disse kursene. Du kan også søke etter kurs på idrettskurs.no.

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år.

Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

Les mer om Ledelseskurs for ungdom.