Ny trenerløype er under utarbeiding og vil bli ferdig innen 2 år. Instruktørkurs og Trener 1 kurs gjennomføres av NSSF. Trener 2 kurs gjennomføres i klubb, krets eller region. Kontakt kretsutvikler i den aktuelle krets som har oversikt over planlagte kurs. Trener 3 og 4 arrangeres sentralt.

Foreløpig Trenerløype – forkortet versjon

Instruktørkurs

Instruktørkurset er et kurs for alle som ønsker å bli instruktør/trener for Skiskytterskolen.
Kurset er også nyttig for foresatte som vil vite mer om de grunnleggende prinsippene i skiskyting slik at man lettere kan følge opp egne barn i idretten.

Instruktørkurset teller som første del av Trener 1 utdanningen på lik linje som Innføringskurset.
Kursets varighet er 6 timer (1 time = 45 minutter).
Klubber og kretser kan bestille kurset hos: jens.schjerven@skiskyting.no

Innføringskurs

Innføringskurset (Modul 1) er en del av Trener 1 utdanningen til Norges Skiskytterforbund.  Innføringskurs er for foresatte til utøvere eller andre som ønsker å ta kurset.

Innføringskurset består av 10 leksjoner og utgjør 15 timer av Trener 1. Alle foresatte som følger Skiskytterskolen på minst 8 av 10 kvelder får godkjent Innføringskurs. Klubben som arrangerer Skiskytterskolen, er ansvarlig for å registrere deltagerne i kursregistreringen på www.skiskyting.no. For at deltagerne skal få kurset godkjent må de opprette en egen profil i minidrett.

Trener 1-kurs

Trener 1 i skiskyting skal gi en grunnleggende innføring i skiskyttertrening for barn i alderen 11-12 år. Trener 1 gir grunnlag for å ta videre steg i Trenerløypa til Norges Skiskytterforbund.

Mål

Trener 1 i skiskyting har som mål å gi trenere økt kompetanse om skiskyttertrening og rollen som trener for barn og unge i alderen 11-12 år (lære å trene). Etter kurset skal du kunne legge til rette for og lede skiskyttertrening for aldersgruppen 11-12 år   referert til som nivået «lære å trene» i NSSF sin utviklingstrapp.  Trener 1 kurset fokuserer på idrettsglede og mestring, og skiskytter-treningen for barn og unge skal følge utøvernes behov og utvikling.

Målgruppe

Kurset er første trinn i NSSF sin trenerstige og er rettet mot trenere, foresatte, utøvere, tidligere utøvere og andre som har ønske om å bidra inn i skiskyttermiljøet.

Gjennomføring og godkjenning av praksis

For å bli godkjent Trener 1 må minst 80% av kurset og e-læringen være gjennomført.  NSSF anbefaler at kursdeltakeren gjennomfører alle modulene. Det er i tillegg et obligatorisk praksiskrav på 45 timer for å kunne gå videre i trenerløypa.

Moduloversikt

  • Innføringskurs i Skiskyting, 15 timer. Gjennomføres samtidig med Skiskytterskolen.
  • E-læring, 15 timer. Hjemmearbeid.
  • Teori og praksis med lærer, 15 timer. Gjennomføres enten som en samlingsbasert helg, kveldsbasert over fire kvelder eller to kvelder på teams og en praksisdag.
  • Praksis i egen klubb/krets, 45 timer.

Litteratur

Etter påmelding til kurset vil alle deltagerne få tilsendt kursheftet «Trener 1 – Skiskyting» med Posten. Deltagerne vil også få tilsendt link til E-læringen på e-post.

Godkjenning

Etter gjennomføring av alle modulene vil deltagerne få kursbevis i sin minidrett profil.

Har du spørsmål ifbm. trenerkurs?

Kontakt Jens Schjerven på e-post: jens.schjerven@skiskyting.no

Trener 2-kurs

Kursmål:
Utdanne trenere for ungdom 15-16 år.

Målgruppe:
Foresatte, tidligere aktive, ungdommer, ledere og andre.

Gjennomføring:
Kan kjøres som 2 helgesamlinger eller som kveldsøkter. Det er mulig å ta bare skytedelen 16 timer  eller bare langrennsdelen 16 timer og få kursbevis for dette. Kurset er i stor grad praktisk, og følger opplegget på en samling for 15-16- åringer.

Moduloversikt:
-Skytestillinger liggende og stående.
-Skyteteknikk og våpenlære
-Kombinasjonstrening og konkurranse.
-Utvikling av skyteferdigheter. Trenerrollen.
-Skiaction på barmark.
-Skiaction. Utvikling av fysiske egenskaper. Skiteknikk.
-Skiaction på snø. Teknikk.
-Skiaction på snø. Skipreparering. Trenerrollen.

Innhold:

  • Program helgesamlinger for 15-16 åringer
  • Generell del
  • Del 1 Skyting
  • Del 2 Fysisk trening

Litteratur: 
Elektronisk opplegg og litteratur bestilles hos jens.schjerven@skiskyting.no

Hefte Trener 2 langrenn og hefte Trenerrollen kan bestilles hos Idrettsbutikken dersom man ønsker også den litteraturen.

Godkjenning:
Etter endt kurs og 1 års godkjent praksis som trener får man godkj, fåes Trener 2 bevis. Alle kursdeltakere skal registreres.  Gå inn på skiskyting.no trykk på fanen utvikling og vel registrering av kurs. Fyll ut og send inn.

Har du spørsmål iftm trenerkurs kontakt jens.schjerven@skiskyting.no

Trener 3-kurs

Kurset er både teoretisk og praktisk (praktisk ved at man er til stede på enkelte treningsøkter). Det er mulig å ta bare del 1 Skyting eller del 2 Fysisk trening eller begge deler.

Målgruppe:     
Trenere for juniorer

Forkunnskaper:   
T1 og T2 skiskyting eller tilsvarende utdanning

Moduloversikt:  

Del 1 skyting 
– basistrening
– hurtighet og drill
-mental trening
– reglement/sikkerhet
– våpen og ammunisjon
– kombinasjonstrening
– arbeidskravsanalyse
– treningsplanlegging
– trenerollen

Del 2 fysisk trening
– fysiologi utholdenhet, styrke,bevegelighet
– sosiologi, restitusjon, skader, kosthold
– biomekanikk
– instruksjon skiteknikk
– arbeidskrav, kapasitetsanalyse
– testing, feiltrening
– trenerrollen

Litteratur:
– Modulhefter T3 skyting
– Modulhefter T3 langrenn
– Boken Utholdenhet (OLT 2005)

Eksamen:  
Hjemmeoppgave

Har du spørsmål iftm trenerkurs kontakt Jens Schjerven på e-post: jens.schjerven@skiskyting.no

Topptrener-utdanning

Det er Olympiatoppen som tilbyr topptrenerutdanning. Olympiatoppens topptrenerutdanning består av 2 programmer; Topptrener 1 og Topptrener 2. Les mer om topptrenerutdanningen.