Videregående skoler som tilbyr skiskyting som toppidrettsfag

 

Wang Toppidrett Oslo
Hansteensgt. 8, 0253 Oslo
Toppidrettssjef: Håvard F. Johansen
Tlf: 22 12 97 00, mobil 924 45 800
E-post: reyhan@wang.no
Hjemmeside: www.wang.no

Meråker Videregående skole
7530 Meråker
Rektor: Bjørg Sissel Kvannli
Tlf.: 74 11 45 26
E-post: meraker.vgs@ntfk.no
Hjemmeside:  www.meraker.vgs.no

Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer
Birkebeinerveien, 2618 Lillehammer
Daglig leder: Trond Hårberg
Tlf.: 61 27 01 37, mobil: 958 05 830
E-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Norges Toppidrettsgymnas Geilo
3580 Geilo
Daglig leder: Torgeir Skrede
Tlf.: 32 09 54 20, mobil: 930 46 850
E-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Norges Toppidrettsgymnas Tromsø
9007 Tromsø
Daglig leder Mariann Janson
Tlf: 971 70 488
e-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Nord-Troms videregående skole (Nordreisa)
Hovedvn. 18, 9151 Storslett
Rektor: Olaug Bergset
Tlf. 77 77 01 00
E-post: post.nordrtroms@tromsfylke.no
Hjemmeside: www.nordtroms.vgs.no

Sirdal Videregående skole
Fitland, 4440 Tonstad
Konst. rektor: Anita Heiaas Haugen
Tlf.: 38 37 78 10
E-post: sirdal.vgs@vaf.no
Hjemmeside: www.sirdal.vgs.no

Eid Videregåande skule
Boks 174, 6771 Nordfjordeid
Rektor: Ove Anfinn Bjørlo
Tlf.: 57 88 52 00
E-post: postmottak.eidvgs@sfj.no
Hjemmeside: http://eid.vgs.no

Gauldal Videregående skole
Rørosvn. 2, 7290 Støren
Rektor: Randi Norgaard Hermstad
Tlf: 74 17 44 00
E-post: postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no
Hjemmeside: www.gauldal.vgs.no

Heimdal Videregående skole
Saupstadringen 9, 7078 Saupstad
Idrettsansvarlig: Liv Kristin Mæhle
Tlf: 74 17 57 53
E-post: postmottak.heimdal@stfk.no
Hjemmeside: www.heimdal.vgs.no

Persbråten Videregående skole, Toppidrett
Sørkedalsvn. 148, 0754 Oslo
Rektor: Elin Stavrum
Tlf. 22 13 67 60
Idrettsansvarlig: Øystein Bråthen
Tlf: 41 61 56 42
E-post: persbratenvgs@ude.oslo.kommune.no
Hjemmeside: www.persbraten.vgs.no

Polarsirkelen Videregående skole
Murbakken 1, 8607 Mo i Rana
Idrettsansvarlig: Eirik Breen
Tlf: 75 19 98 67
E-post: polarpost@vgs.nfk.no
Hjemmeside: www.polarsirkelen.vgs.no

Steinkjer Videregående skole
Boks 2112, 7708 Steinkjer
Rektor: Bente Renate Gundersen Svenning
Tlf. 74 14 17 39
E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no
Hjemmeside: www.steinkjer.vgs.no

Trysil Videregående skole
Boks 173, 2420 Trysil
Rektor: Bjørn Matsson
Tlf.: 62 44 88 00
E-post: post.trysil.vgs@hedmark.org
Hjemmeside: www.trysil.vgs.no

Voss Gymnas
Boks 70, 5701 Voss
Rektor: Unn Fauskanger
Tlf: 56 53 23 60
Idrettsansvarlig: Gunnbjørg Øyre
Tlf: 57 30 77 08
E-post: post.vog@hfk.no
Hjemmeside: skole.hfk.no/vossvgs

Stryn vidaregåande skule
Pb 182, 6781 Stryn
Rektor: Anders Magne Bruvoll
Tlf. 57 83 48 00
Hjemmside: www.stryn.vgs.no

Nord-Østerdal videregående skole
Fedraheimveien 1, 2500 Tynset
Rektor: Anne Buttingsrud
Telefon: 62 48 53 20
E-post: post.nord-osterdal.vgs@hedmark.org
Hjemmeside: www.nord-osterdal.vgs.no

Rosthaug videregående skole
Pb. 104, 3341 Åmot
Rektor: Knut Erik Hovde
Tlf: 32 22 21 21
E-post: rovs@bfk.no
Hjemmeside: www.rosthaug.vgs.no

Høgskolen på Lillehammer, i Trondheim og i Tromsø

Utøvere som ønsker å kombinere utdannelse og satsing på skiskyting har gode muligheter på Høgskolen på Lillehammer. Skolen gir utøvere status som toppidrettsstudent med mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at at det lettere skal la seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være forlengelse av studieløp, endring av eksamenstidspunkt, mulighet for å søke om å avlegge eksamen på samling eller konkurranse. I tillegg kan det avtales tilpasninger rundt undervisning.
Se mer informasjon på Høgskolen på Lillehammers hjemmeside.

Forbundet har også nært samarbeid med Høgskolene i Trondheim og Tromsø hvor det også jobbes for tilrettelegging av studier og trening. I tilknytning til studiene er det opprettet Team Statkraft Trondheim og Team Statkraft Tromsø. Olympiatoppen har en beskrivelse av hvor det er tilrettelagt for studie og trening, se Toppidrett og studier.

Søknadsfrist for tilrettelagte studier er 15. mars. Vanlig søknadsfrist er 15. april.

Fritak fra militærtjeneste og medlemskap i HV

Er du innkalt til førstegangstjeneste i forsvaret, kan du søke om fritak fra dette. Søknadsberettiget er vernepliktige menn som utøver toppidrett.                       

Mer inforamsjon og søknadsskjema for fritak fra førstegangstjeneste.


Milltær VM og Heimevernsungdommen

NSSF og Forsvaret har som mål å stille et best mulig lag til militært VM på ski for kvinner og menn. Ved uttak blir sportslige resultater lagt til grunn, samt at deltagerne må være rulleført i Heimevernet eller ha gjennomført førstegangstjeneste. Har du fått innvilget militært fritak kan du ikke delta i militært VM.

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i Heimevernsungdommen.
Forbundets kontaktperson er: Øystein Sæther, mobil: 99445500