Når forbundsstyret har tildelt arrangøren et arrangement eller mesterskap, sendes det ut kontrakt mellom arrangøren og NSSF. Det blir også sendt ut en kontrakt mellom arrangøren og en reservearena ved avlysning på grunn av snømangel, kulde osv. Begge disse kontraktene må sendes inn til forbundet så fort som mulig etter tildelt arrangement.

NSSF utnevner to Teknisk delegerte som er NSSFs forlengede arm mot arrangøren. Teknisk komité velger øvelser til arrangementet og arrangøren setter opp rennprogram i samarbeid med TD og NSSF.