Skiskytterlisens er en obligatorisk forsikringsordning som gjelder både på trening og i konkurranse for alle skiskyttere 13 år og eldre. NSSF anbefaler at det løses sesonglisens allerede i Mai slik at man er forsikret i all skiskytteraktivitet i løpet av hele sesongen.

Utøvere under 13 år er dekket av NIF sin sentrale Barneidrettsforsikring og disse skal derfor ikke løse egen skiskytterlisens, fra og med 13-årsdagen må løpere som skal gå skiskytterrenn ha egen skiskytterlisens.

LISENSTYPER

Lisensordningen ble forenklet i forkant av 2021-2022 sesongen, og består nå kun av en ordinær og utvidet sesonglisens med lik pris for alle aldre.

Lisenser Gyldighetsperiode Pris
Ordinær lisens 1. mai – 30. april 350
Utvidet lisens 1. mai – 30. april 850
Engangslisens En konkurranse 100

Ordinær og utvidet lisens gjelder for en hel sesong (1. mai – 30. april hvert år). Engangslisens er for de som ikke løser ordinær eller utvidet lisens og gjelder kun for deltagelse i en konkurranse. Alle utøvere over 13 år må ha en gyldig lisens før de kan få utdelt startnummer til en konkurranse.

Hva er forskjellen på ordinær og utvidet lisens?

Den store forskjellen mellom ordinær og utvidet lisens er knyttet til ventetiden for oppstart av behandling. For de utøvere der rask behandling er av stor betydning, anbefales det at man tegner utvidet lisensforsikring. Alle lisensene inneholder Idrettens Skadetelefon, som gir profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer.

Detaljer om dekningsgraden i de forskjellige lisensene kan du lese om lengre ned på siden.

BETALING OG ETABLERING AV SKISKYTTERLISENS

Alle utøvere som løste ordinær eller utvidet lisens forrige sesong får automatisk tilsendt faktura på ny skiskytterlisens første uken av Mai hvert år. Ta kontakt med din klubb om du skal løse skiskytterlisens for første gang, så bistår de deg i opprettelsen.

Er jeg forsikret mellom 1. Mai og jeg får ny faktura?

Alle utøvere som løste ordinær eller utvidet lisens forrige sesong har gyldig lisens frem til det blir sendt ut faktura for ny sesong.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har betalt lisens?

Du kan til en hver tid logge inn på minidrett.no for å sjekke din lisensstatus og eventuelt betale for en ny sesong.

STATUS LISENSINNBETALINGER

Status lisensinnbetaling pr 19.6.2021

Her finner du alle som har betalt lisens for sesongen 2021/2022 (01.05.21 – 30.04.22). Her kan arrangører finne alle som er startberettiget i klasse 13 eller eldre og klubbene kan se hvem av sine løpere som har betalt. Lisensen for sesongen 2021/2022 er gyldig til 30.4.2022.

Siden vil bli oppdatert en gang i uken, slik at det vil være løpere som har betalt, men som ikke vil bli å finne på listen før neste oppdatering. Er det opplysninger i listen som er feil eller som mangler, vennligst gi beskjed til nssf@skiskyting.no

FREMGANGSMÅTE VED SKADE

Norges Skiskytterforbund benytter Idrettens Skadetelefon og Gjensidige som leverandør av lisensforsikring. Melding av skade gjøres på følgende måte:

  1. Meld skaden til Idrettens Skadetelefon og Gjensidige
    Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.
  2. Idrettens Skadetelefon kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang.
  3. Idrettens Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling.

For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon.
Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten på telefon 116 117.

Ved spørsmål ring Idrettens Skadetelefon på tlf. 987 02 033 (åpent alle dager kl. 9-21).

SPØRSMÅL?

Spørsmål om lisensordnignen rettes til Stig Flatebø, tlf: 959 66 218 eller stig.flatebo@skiskyting.no.

DEKNNINGEN I DE FORSKJELLIGE LISENSENE

IDRETTSBEHANDLING Ordinær Utvidet Engang
Faser Pålagt Frivillig Pålagt**
A Akuttbehandling
(Offentlige egenandeler før skaden er meldt)
Akutt* 2 000 2 000 2 000
B Idrettens Skadetelefon
Meld skaden elektronisk
Telefon 987 02033
(kl 0900-2100 alle dager)
 

 

Utredning*

JA JA JA
C1 Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF
(Obligatorisk før videre henvisning)
5 000 5 000 3 000
C2 Operasjonsutredning- styrke og funksjonstest (SFT)
Før operasjon, ortose
5 000 5 000 3 000
C3 Utredning av spiseforstyrrelser
Dekkes ikke for engangsforsikring
5 000 5 000
C4 Billeddiagnostikk
(MR, CT, ultralyd, røntgen)
5 000 5 000 3 000
D Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF manuellterapeut,
idrettsfysioterapeut, kiropraktor
 

 

Behandling*

6 000 6 000
E Operasjon (spesialist i kirurgi)
Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke og funksjonstest SFT, ortose
100 000 100 000 15 000
F Behandling av spiseforstyrrelse 100 000 100 000
G Utredning og behandling av sammensatte symptomer 10 000 10 000
H Tannskader 50 000 50 000 25 000
I Reiseutgifter
(Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)
6 000 6 000
J Ansvar 3 000 000 3 000 000 3 000 000
OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING
Ventetid for oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Diagnostisering 3 virkedager 3 virkedager 3 virkedager
Ventetid for oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt Behandling 60 virkedager 3 virkedager 60 virkedager
EGENANDEL
Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J
Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse
1 000 1 000 1 000
Gruppe L
Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse
10 000 10 000 10 000
K Ulykkesdødsfall
Ved forsikredes død.

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger. Utbetales til forsikredes barn under 20 år.

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

L Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %

Forsikringssum kr 300 000

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 00

*Dekker kun behandling av belastningslidelser i henhold til vilkår.
**Engangslisens er pålagt dersom utøver ikke har løst ordinær eller utvidet lisens.

Fullstendige forsikringsvilkår finnes her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring