Ønsker du å bidra i norsk skiskyting?

Innen idretten finnes det mange karrieremuligheter. På denne siden har vi samlet en rekke relevante kurs, aktiviteter og programmer fra Norges idrettsforbund (NIF) og Norges skiskytterforbund (NSSF). Siden er for deg som er tidligere skiskytter, aktiv utøver, og deg som ønsker å bidra i norsk skiskyting.

På alle skiskytterkonkurranser trengs det en teknisk delegert som er ansvarlig for å sikre at alle teknisk aspekter av arrangementet er i samsvar med konkurransereglene.

I skiskyting, og idrett generelt, finnes det mange ulike roller, og man kan både jobbe som frivillig og som fast ansatt. Ved ulike idrettsarrangementer, i idrettslag og forbund, kreves det en mangfoldig gruppe enkeltpersoner med forskjellige ansvarsområder og oppgaver. Disse rollefordelingene er avgjørende for å sikre effektiv drift og suksess i idretten. Enten det er trenere, utøvere, frivillige, arrangører, eller administrative ansatte, bidrar hver enkelt til den vellykkede gjennomføringen av idrettslige aktiviteter.

Nedenfor finner du oversikt over noen av rollene i idretten, og informasjon om veien til å bli en av dem.

Teknisk delegert

Skiskytterforbundet søker etter TDer, og vi ønsker spesielt å se flere yngre personer i denne rollen. Som TD har du ansvar for å arrangere skiskytterrenn og påse at arrangementet flyter som det skal, og at regler blir fulgt. Dette er en viktig og spennende rolle!

Bli trener

Ta instruktørkurs eller trenerutdanning for å bli skiskyttertrener. Mens noen klubber tilbyr trenerroller på frivillig basis, kan du i andre klubber motta lønn for innsatsen. Som trener kommer du tett på idretten og får en variert og aktiv arbeidshverdag.

Som trener kommer du tett på idretten og får en variert og aktiv arbeidshverdag. Du kan både være frivillig trener, men også ansatt trener på alle ulike nivåer.

Hvis du er en aktiv skiskytter, er det en god idé å ta trenerutdanning parallellt. Dette gir deg verdifulle innsikter som kan styrke din egen utøverkarriere. Med videreutdanning og erfaring, har du muligheten til å klatre i trenerstigen – kanskje som trener for et team, en skole, eller til og med NSSFs landslag. Som trener bidrar du til å forme og veilede den neste generasjonen av skiskyttere, noe som er utrolig givende.

Bli frivillig

Det finnes mange måter å bidra som frivillig – fra å være trener, sitte i styret i klubb eller krets, hjelpe med anleggsdrift, eller være med på arrangementer. Alle miljøer verdsetter innsatsen fra frivillige!

Ta kontakt med din lokale klubb for å informasjon om hvordan du kan bidra inn i klubbe, kretsen eller på arrangementer.

Kurs i regi av NIF

NIF tilbyr ulike lederkurs som kan være relevante for deg som vil bidra mer aktivt, enten i skiskyttermiljøet eller i norsk idrett generelt.

Andre muligheter i NSSF

Det finnes flere måter å engasjere seg på i Skiskytterforbundet, som for eksempel å bli trener i instruktørkorpset, bli en del av støtteapparatet, bidra i ulike utvalg eller få en praksisplass hos oss.